TECHNICZNE KONCEPCJE PLANU GOSPODARKI WODNEJ W POLSCE

Powstanie kaskada Brdy dla celów energetycznych w 8 siłowniach wodnych o łącznej produkcji ponad 120 milionów kWh. W systemacie Odry kluczową rolę odegra zbiornik o pojemności około 700 milionów m3 wybudowany w okolicach Raciborza. Wody z tego zbiornika zapewnią zasilanie rzeki Odry w okresach posusznych, umożliwiając nowoczesną żeglugę również poniżej skanalizowanego odcinka rzeki. Zapewniony będzie pobór wody dla potrzeb rolnictwa dla nawodnień terenów przyległych. Powstaną zbiorniki na dopływach Odry w Sudetach. Wykorzystanie spiętrzonych wód w siłowniach pozwoli na wyprodukowanie 160 milionów kWh rocznie energii elektrycznej.

W powyższy sposób w wielkim skrócie nakreślone zostały zadania, jakie stają przed budownictwem wodnym w kraju. W wyniku realizacji technicznych koncepcji Planu Gospodarki Wodnej w Polsce globalna pojemność zbiorników wyniesie 9 miliardów m3. Woda z tych zbiorników w całości pokryje zapotrzebowanie ludności, przemysłu i rolnictwa. Nawodnienie łąk pozwoli na zwiększenie zbiorów siana z 25 q/ha na 57 q/ha, na powierzchni około 4 milionów ha. Szczegółowe melioracje gruntów ornych połączone z właściwym ich zagospodarowaniem, w oparciu o najnowsze zdobycze nauki i agrotechniki, przyczynią się do zwiększenia plonów w stopniu wystarczającym na pokrycie potrzeb żywnościowych ludności Polski.

Wykorzystane zostaną w znacznej mierze zasoby energetyczne rzek w siłowniach, które posiadając łączną moc szczytową około 1900 MW produkować będą 7 miliardów kWh rocznie. Powstaną dyspozycyjne rezerwy wody dla przemysłu, miast i osiedli: za pośrednictwem rzek i kanałów wody zbliżą się bezpośrednio do wielkich centrów przemysłowych. Rolnicze wykorzystanie ścieków oraz specjalne oczyszczalnie zabezpieczą rzeki i kanały przed zanieczyszczeniem.

Powstaną nowoczesne drogi wodne o łącznej długości 2200 km, dla przewozu około 25 milionów ton masy towarowej rocznie. Polepszy się ochrona przeciwpowodziowa. Główny, podstawowy etap uporządkowania gospodarki wodnej zostanie zrealizowany. Zaspokojone będą wodne potrzeby kraju, zapewniony rozwój gospodarczy Państwa i dobrobyt jego obywateli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>