Category Techniczne porady

ZASOBY WODNE W POLSCE

Polska leży na obszarze wielkiego niżu europejskiego, w jego części zwanej Niżem Sarmackim. Jej naturalne warunki przyrodnicze charakteryzują się pewną odrębnością w porównaniu do krajów sąsiednich. Nad obszarem Polski spotykają się i ścierają wpływy różnych klimatów, głównie oceanicznego od Zachodu i kontynentalnego od Wschodu. Klimat nasz odznacza się, wobec powyższego, niestałością pogody i temperatury, wilgotnością powietrza i dużą zmiennością ciśnień atmosferycznych.

Więcej

ZAGADNIENIE BUDOWNICTWA NA GÓRNYM SLĄSKU CZ. II

Stanęliśmy więc wobec bardzo poważnego problemu jak pogodzić sprzeczne w tym wypadku interesy górnictwa i budownictwa. Nauka musi zagadnienie to rozwiązać. Jeżeli chodzi o naukę górniczą, to pod tym względem nie okazaliśmy się zaskoczeni, gdyż do prac nad sposobami eksploatacji pod wartościowymi obiektami przystąpiliśmy przed kilku laty, kiedy zagadnienie to nie było jeszcze tak palące, jak obecnie. Prace nasze zostały uwieńczone powodzeniem i dziś potrafimy już przewidzieć skutki, jakie wywrzeć może na powierzchni eksploatacja górnicza.

Więcej