TERMINARZ PRAC ASTRONOMICZNYCH CZ. II

Dla porównania dodamy, że wydatki, jakie poniosła cała ludzkość na lotnictwo w ciągu 50 lat jego istnienia, są szacowane na 500 miliardów dolarów, koszty zaś II Wojny Światowej, po obu stronach łącznie – na 4200 miliardów dolarów3.

Idea podróży międzyplanetarnych jest tak wielka, że można jej poświęcić nie tylko olbrzymie środki pieniężne, ale również coś niepomiernie cenniejszego – a mianowicie życie ludzkie. Pomijając już wszelkie ofiary, jakie pochłoną prace przygotowawcze do startu pierwszej rakiety z załogą ludzką, zapewne sam start pochłonie niejedno ludzkie istnienie.

Żywi ludzie powinni zasiąść w rakiecie dopiero wtedy, gdy według najlepszej naszej wiedzy, po wykonaniu udanych prób wszystko będzie odpowiednio przygotowane i wypróbowane. Niemniej jednak pierwsi ludzie, którzy wystartują do podróży kosmicznej będą mieli niewielkie szanse do pozostania przy życiu i powrotu na Ziemię: najmniejsza niedokładność wykonania technicznego lub błędu teoretycznych obliczeń, może spowodować katastrofę pojazdu. Ludzie ci będą zajmowali miejsce w kabinie rakietowej z pełną świadomością wielkiego ryzyka: nie wątpię, że ludzie tacy się znajdą i sami się zgłoszą na ochotników dla odbycia lotu kosmicznego. Będą to bohaterowie nauki: cel jest tak wielki, że pozwolimy poświęcić się im dla wykonania próby i z najwyższym szacunkiem przyjmiemy ofiarę ich życia. Nieskończoną ich dumą będzie to, iż życie swoje oddają, aby otworzyć przestrzeń kosmiczną dla ludzkości, aby dokonać tego niespotykanego dotychczas w historii cywilizacji człowieka kroku, który połączy Ziemię z planetami. Jak wiadomo z prasy, wydatki w USA na zbrojenia w 1956 r. wynosiły około 40 miliardów dolarów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>