TERMINARZ PRAC ASTRONOMICZNYCH

Na nasuwające się pytanie, kiedy nastąpi pierwszy lot kosmiczny z załogą ludzką, nie sposób udzielić uzasadnionej naukowo odpowiedzi, gdyż zależy to od zbyt wielu czynników. Techniczne wykonanie lotu na Marsa według projektu W. Brauna można oszacować na 2 do 3 lat zakładając, że są do dyspozycji nieograniczone środki finansowe. Na VII Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym (Kopenhaga, 1955 r.) H. H. K o e 11 e naszkicował, w pewnej mierze uzasadniony, 30-letni program światowych prac astronautycznych:

– 1956-60 – ustawianie próbnych sztucznych satelitów Ziemi,

– 1960-65 – ustawianie większych sztucznych satelitów Ziemi,

– 1966-70 – ustawianie sztucznego satelity o ciężarze 150 ton z załogą ludzką,

– 1971-77 – ustawianie dużego satelity do lotów międzyplanetarnych,

– 1978-85 – wyprawa na Marsa.

Wielkie osiągnięcia nauki i techniki radzieckiej – uruchomienie pierwszego sztucznego satelity, a po miesiącu wypuszczenie drugiego satelity, większego i lepiej wyposażonego w przyrządy, a nawet w żywego psa, potwierdza w jaskrawy sposób, jak szybki jest postęp i rokuje uzasadnioną nadzieję, że podróż kosmiczna żywego człowieka nastąpi szybciej, niż się tego spodziewamy.

Koszty potrzebne do przeprowadzenia tego programu zostały ocenione na 50-60 miliardów dolarów. Program nie przewiduje użycia paliwa jądrowego, którego ewentualne wprowadzenie mogłoby znacznie przyspieszyć wszelkie terminy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>