TOWARZYSTWA ASTRONAUTYCZNE CZ. II

W chwili obecnej, po udanych uruchomieniach trzech sztucznych satelitów przez Związek Radziecki, wkroczyliśmy istotnie w nową erę – erą realizacji lotów kosmicznych i podróży międzyplanetarnych.

Astronautyka, jako nauka o ruchu i budowie pojazdów zdolnych do lotów kosmicznych, staje się niezmiernie aktualna i potrzebna, a znaczenie jej wzrasta z każdym dniem. W celu zrealizowania lotu kosmicznego należy rozwiązać szereg bardzo złożonych zagadnień technicznych i teoretycznych, jak np. zbudowanie rakiety o zadowalającym stosunku masy początkowej do końcowej, konstrukcji silnika rakietowego o odpowiedniej sile ciągu, stworzenie odpowiednich paliw, automatycznej aparatury kierowniczej, przyrządów nawigacyjnych i wyposażenia telekomunikacyjnego. Przy tych konstrukcjach wchodzą w grę zagadnienia teoretyczne z matematyki, fizyki, chemii, termodynamiki, fizyki jądrowej, astronomii, automatyki, biologii, medycyny oraz innych nauk.

Ponadto trzeba zabezpieczyć warunki biologiczne dla życia (urządzenia chroniące przed zbyt dużymi przyspieszeniami, wywołanie «sztucznego» ciężaru przy ruchu bezwładnym rakiety z wyłączonym silnikiem, regeneracja powietrza w hermetycznej kabinie rakietowej, skafandry dla wychodzenia z rakiety w pustej przestrzeni kosmicznej lub na powierzchnię planety o nieznanym składzie atmosfery). Konieczne jest również zabezpieczenie od ultrafioletowego promieniowania słońca, promieni kosmicznych i szkodliwych promieniowań ewentualnych silników atomowych oraz od możliwego spotkania z meteorami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>