TOWARZYSTWA ASTRONAUTYCZNE

Przez lot kosmiczny rozumiemy lot pojazdu (z ludźmi lub bez), który wystartuje z powierzchni ziemi, uleci w przestrzeń kosmiczną, będzie mógł wylądować na innej planecie i powrócić na ziemię. Nie szukajmy celów praktycznych dla lotu kosmicznego. Odwieczny niepokój, pasja poznania i żądza pokonywania wielkich odległości, leżąca w podświadomych głębinach istoty ludzkiej, były i będą czynnikami decydującymi, które powodowały i będą powodować rozwój nowych środków komunikacyjnych lądowych, morskich i powietrznych, niezależnie od jeszcze innych czynników, jak nacisk potrzeb produkcji, komunikacji, czy też potrzeb militarnych. Elementarna radość dokonania wielkiego czynu będzie czynnikiem kierującym – podobnie jak radość, która pchała Amundsena do osiągnięcia bieguna lub innych – do zdobycia Everestu.

Lot kosmiczny leży na naturalnej linii rozwojowej techniki komunikacyjnej, gdyż jest przedłużeniem lotów w atmosferze. Lot kosmiczny leży ponad nami, niezależnie od tego, czy go pragniemy, czy zwalczamy, czy wreszcie nie zauważamy: niezależnie od tego, czy wierzymy w niego, czy też go wyśmiewamy. Jego realizacja zbliża się nieuchronnie, podobnie do fali żywiołu, który nadchodzi niezależnie od naszej woli. Nikt nie jest tak kompetentny, aby roztrzygać, czy lot kosmiczny jest, czy nie jest sensowny, czy należy go robić, czy nie, a przede wszystkim wyrokować, czy jest on możliwy lub nie.

W ostatnich latach wielki rozwój budowy rakiet i pocisków zdalnie sterowanych, których zasięgi poziome przekraczają dziesiątki tysięcy kilometrów, a zasięgi pionowe tysiąc kilometrów, stwarzają sytuację, że znajdujemy się na progu zupełnego przewrotu w dziedzinie komunikacji na dalekie odległości oraz na progu możliwości technicznej realizacji lotów kosmicznych. Dość wspomnieć, że opracowuje się szczegóły techniczne pojazdu rakietowego, mającego przewozić żywych ludzi z Ameryki do Europy w ciągu 36 minut.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>