TURBINY PAROWE CZ. II

Szybki i wszechstronny rozwój turbin parowych doznaje w ostatnich latach, po z górą 50 latach istnienia przemysłu turbinowego, wciąż nowych impulsów. Wskaźniki liczbowe tego rozwoju brzmią rewelacyjnie.

Wyrażają one po pierwsze dążność do podwyższania sprawności efektywnej turbin drogą doskonalenia układu łopatkowego oraz redukcji tzw. strat pozałopatkowych. Wyrazem jej jest powiązanie teorii turbin z najnowszymi osiągnięciami nauki o przepływach i stosowanie w szerokim zakresie badań modelowych. Efekty sprawnościowe osiągnięte na tej drodze są niewątpliwie technologicznie najłatwiejsze do realizacji i nie po- większają kosztów wykonania turbiny, ani nie wymagają zastosowania nowych materiałów konstrukcyjnych.

Wyobraźmy sobie, że sprawność naszych siłowni wzrosła o 1%>. O tyleż spada wtedy zużycie paliwa. W skali krajowej oznacza to, wobec ok. 4 000 000 kW mocy zainstalowanej, oszczędność 1% od zużycia węgla, które wynosi około 10 milionów ton na rok. Nowe wysokosprawne profile zdolne są podnieść sprawność turbin i siłowni o ok. 5 do 8°/o w punkcie normalnym, a bodajże jeszcze więcej przy obciążeniach częściowych. Możemy nimi zaoszczędzić w skali całego kraju poważne ilości cennego surowca.

Po drugie. Notujemy dążność do doskonalenia stosowanych obiegów termicznych, przede wszystkim drogą tzw. regeneracyjnego podgrzewania wody zasilającej oraz drogą przegrzewania międzystopniowego pary w trakcie ekspansji, przy równoczesnym podwyższaniu ciśnienia i temperatury pary na wlocie.

Uważane jeszcze kilka lat temu za szczytowe parametry pary 100 ata i 500°C przechodzą w czołowych konstrukcjach do przeszłości. Buduje się już turbiny na wyższe ciśnienia i temperatury, w tym kilka turbin na ciśnienie nadkrytyczne, tj. na ciśnienie przewyższające 225 ata i temperaturę do 650°C. To jest już zakres parametrów początkowych, których nie można znaleźć na przeciętnym wykresie entropowym dla pary.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>