TURBINY PAROWE

W obliczu dzisiejszych tendencji do budowy coraz większych jednostek, o coraz większej mocy, jest to zadanie nie tylko trudne i żmudne, ale przede wszystkim wysoce odpowiedzialne.

Jest rzeczą charakterystyczną, że turbiny parowe korzystały, jak dotąd, bardzo mało z wyników badań modelowych, raczej znacznie mniej aniżeli turbiny wodne i gazowe oraz sprężarki osiowe, i że dopiero w ostatnich latach zaznacza się silna tendencja do podniesienia ich sprawności przez zastosowanie nowych wysokoparowych profili lapotkowych (rys. 17). Profile takie oznaczać się muszą w konsekwencji dobrym przyleganiem strumienia pary do ścianek (rys. 18 i 19). Zachodzi pytanie czy tego rodzaju profile są dostępne również do obliczenia teoretycznego? Na to pytanie odpowiadamy dziś twierdząco. Zarówno analiza pracy danego profilu w palisadzie, jak i projektowanie nowych profili, dla zadanych trójkątów prędkości na wlocie i wylocie oraz określonego podziału, są w zasadzie możliwe. Może metody te nie są jeszcze dopracowane do końca, może posiadają jeszcze pewne wady i braki w zastosowaniu praktycznym, o których mógłby coś powiedzieć posługujący się nimi konstruktor – badacz, niemniej opracowanie tych metod jest wielkim osiągnięciem, wyrazem dalszego bardzo poważnego unaukowienia pracy inżyniera-kon- struktora.

Bardzo ważnym zadaniem z dziedziny przepływów przez turbiny parowe pozostaje zagadnienie związane z pracą układu łopatkowego w obszarze pary wilgotnej. Para wilgotna bowiem, a zatem czynnik dwufazowy, jest źródłem dodatkowych poważnych strat energetycznych, spowodowanych w normalnej konstrukcji turbiny hamującym działaniem strug wody wydzielanej z pary (rys. 20 i 21). Zagadnienie podniesienia sprawności części niskoprężnej jest zatem zagadnieniem pierwszorzędnej wagi. Znaczenie jego rośnie w miarę powiększania mocy jednostkowej turbin poprzez wzrost prędkości obwodowych stopnia i wzrośnie szczególnie przy przejściu w przyszłości na siłownie atomowe, pracujące – jak można przewidywać – w szerszej, niż dotąd, mierze w obszarze pary wilgotnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>