TWORZYWA POWŁOKOWE CZ. II

Zmieniła się technika malowania. Dawne farby olejne malowane pędzlem wysychały w ciągu kilku dni. Obecnie czas wysychania został skrócony do kilku minut (lakiery nitrocelulozowe), co eliminuje użycie pędzla {lakiery takie natryskuje się pistoletem). Dla kompozycji lakierowych o dłuższym czasie schnięcia wprowadzono szybkie suszenie w podwyższonej temperaturze (lakiery piecowe).

Ogromny wzrost asortymentu surowców lakierniczych, wytwarzanych przez przemysł tworzyw sztucznych, pozwolił przemysłowi farb i lakierów na wybitne podniesienie jakości swoich wyrobów. Wzrosła odporność powłok na działanie czynników atmosferycznych, przyczepność do malowanych tworzyw, elastyczność powłok, ich połysk i wygląd zewnętrzny. Można było poza tym wprowadzić cały szereg wyrobów specjalnych, a więc lakiery odporne na działanie różnych czynników chemicznych, jak kwasy mineralne i organiczne, zasady, działanie wody morskiej, lakiery odporne na wysokie temperatury, lakiery o bardzo dużej i trwałej elastyczności stosowane do skór i gumy i o dużej plastyczności, pozwalające na głębokie tłoczenie blachy już po jej polakierowaniu.

Przeważająca ilość farb, lakierów i emalii stosowana jest do malowania metali i drzewa. Największymi konsumentami są różne gałęzie przemysłu. Budownictwo stosuje je do malowania dachów, drzwi, okien, podłóg, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, kaloryferów. Bardzo dużo szlachetnych odmian tworzyw powłokowych zużywają przemysły produkujące środki transportowe, a więc stocznie, przemysł wagonowy, samochodowy, lotniczy. Poważne ilości konsumuje przemysł budowy maszyn, specjalnie do malowania maszyn rolniczych, najbardziej narażonych na działanie wpływów atmosferycznych. Wreszcie do większych odbiorców należy zaliczyć przemysł elektrotechniczny (lakiery izolacyjne) oraz przemysł produkujący opakowania (puszki konserwowe, tuby, etykiety).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>