TWORZYWA POWŁOKOWE

Celem, dla którego stosuje się tworzywa powłokowe może być albo ochrona powierzchni tworzywa zasadniczego przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych, czyli ochrona przed korozją, albo nadanie powierzchni innego, ładniejszego wyglądu, czyli stworzenie pewnych efektów estetycznych. Wreszcie można wytwarzać powłoki dla uzyskania warstwy elektroizolacyjnej.

Otrzymywanie powłok przez malowanie jest stare jak świat. Do najstarszych powłok ochronnych stosowano materiały oparte na olejach schnących, w Europie przede wszystkim na oleju lnianym, stosując go po spreparowaniu jako pokost, a po dodaniu barwnego pigmentu, jako farby olejne. Później zaczęto stosować mieszaniny pokostów z roztworami żywic naturalnych, tzw. kopali w rozpuszczalnikach organicznych, otrzymując przezroczyste lakiery i barwne emalie. Rosnące zapotrzebowanie na te materiały spowodowało rozwój przemysłu farb i lakierów, który stał się jedną z poważnych gałęzi przetwórczego przemysłu chemicznego.

Pojawienie się żywic sztucznych zrewolucjonizowało całkowicie ten przemysł. Żywice sztuczne są tańsze od rzadkich i trudno dostępnych żywic naturalnych, poza tym odznaczają się ogromną różnorodnością własności, wynikającą już choćby z tego, że niemal każdy typ żywic sztucznych może znaleźć zastosowanie w lakiernictwie2.

Początkowo stosowano je łącznie z olejami schnącymi, ale ostatnio zaczęto również produkować lakiery bezolejowe, będące po prostu roztworami żywicy w rozpuszczalnikach organicznych. Coraz szersze stosowanie tworzyw powłokowych spowodowało bardzo duży wzrost zużycia rozpuszczalników, których lakiery zawierają do 80%. Dzięki temu rozwinął się z kolei przemysł rozpuszczalników, tj. produkcja alkoholów, ketonów, niskowrzących estrów, węglowodorów alifatycznych, aromatycznych i terpenów. Z drugiej jednak strony takie swojego rodzaju marnotrawstwo kosztownych surowców {rozpuszczalniki ulatniają się przecież przy malowaniu), spowodowało próby przejścia na inne metody wytwarzania powłok. Powstały lakiery emulsyjne, tj. emulsje żywic w wodzie, odpowiednie zwłaszcza do malowania tworzyw porowatych, jak np. drewno. Wreszcie do pewnych celów stosuje się po prostu natryskiwanie stopionych żywic.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>