TWORZYWA SZTUCZNE W APARATACH ELEKTRYCZNYCH

Powszechnie znane zastosowanie znalazły tworzywa sztuczne w artykułach elektroinstalacyjnych, z których wypierają stosowaną przedtem szeroko porcelanę. Produkuje się więc z tworzyw sztucznych gniazdka, wtyczki, wyłączniki od najprostszych do bardzo skomplikowanych, oprawki do żarówek i lamp elektronowych, końcówki kabli itp. Do celów tych używane są przede wszystkim tworzywa termoutwardzalne, ze względu na lepszą „odporność na wyższe temperatury. Specjalnie korzystne są tworzywa fenolowe.

Równie szeroko stosuje się tworzywa sztuczne jako materiał na obudowę aparatów i przyrządów elektrycznych, gdzie używa się ich zamiast obudowy z lakierowanej blachy lub drewna. Należą tu skrzynki ochronne dla wyłączników, transformatorów, aparatów pomiarowych (np. wolto i amperomierze, liczniki energii elektr.), skrzynki-naczynia do akumula- torów, i baterii, a także skrzynki aparatów telegraficznych, telefonicznych, radiowych, telewizyjnych i radarowych.

W aparatach elektrycznych stosuje się tworzywa sztuczne na płyty montażowe, podstawy, pokrywy, uchwyty, gałki regulacyjne, części wyłączników, szpule do cewek. W aparatach z zakresu elektroniki tworzywa sztuczne używane są do produkcji rdzeni cewek wysokiej częstotliwości, części centrujących, a nawet całych korpusów głośników, łożysk izolujących ruchome części metalowe, wreszcie do produkcji wielu drobnych części z wyposażenia, jak płyty i tabliczki montażowe, oprawki do lamp elektronowych etc.

Wreszcie w maszynach wirujących wykonuje się z tworzyw sztucznych pierścienie ślizgowe, mostki do szczotek, tabliczki zaciskowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>