TWORZYWA SZTUCZNE W BUDOWNICTWIE

Najważniejszą przeszkodą do bardzo intensywnego stosowania tworzyw sztucznych w budownictwie jest zbyt duża rozpiętość między cenami materiałów budowlanych a cenami tworzyw sztucznych. Niektóre niższe własności techniczne, np. mniejsze w stosunku do stali budowlanej wytrzymałości mechaniczne oraz trudności przy wykonywaniu dużych elementów, jakie z reguły są używane w budownictwie, odgrywają w tym wypadku mniejszą rolę. Nie są też przeszkodą własności cieplne, ponieważ konstrukcje budowlane nie podlegają normalnie działaniu temperatur podwyższonych.

Wskutek zbyt wysokiej ceny mało jest poważnych zastosowań konstrukcyjnych tworzyw sztucznych w budownictwie. Jednak można wymienić płyty ze strużyn i włókien drzewnych używane na ścianki działowe. Również stosuje się cienkie płyty faliste z tworzyw sztucznych przezroczystych, wzmocnionych luźnym włóknem szklanym do krycia dachów hal fabrycznych, hangarów, pracowni, werand, oranżerii. Są one lżejsze od płyt i dachówek szklanych, nie tłuką się i dają chłodniejsze wnętrza. Tworzywa złożone z drewna i żywic sztucznych stosuje się z powodzeniem do konstrukcji drzwi i okien, a wypraski z tworzyw sztucznych na armaturę budowlaną, taką jak klamki, uchwyty itp.

Bardzo interesujące byłoby wykorzystanie zdolności izolacyjnych tworzyw sztucznych, zwłaszcza spienionych, do wykonywania izolacji cieplnych i dźwiękowych. Ich bezkonkurencyjne własności techniczne muszą jednak znów ustępować wobec niekorzystnych stosunków gospodarczych. Są za drogie, tak że w budownictwie możliwe jest stosowanie tylko tworzyw izolacyjnych złożonych, w których tworzywo sztuczne odgrywa rolę lepiszcza. Natomiast poważne i coraz bardziej wzrastające jest stosowanie termoplastów, jak poliizobutylenu lub polichlorku winylu, w postaci cienkiej folii, do izolowania od wilgoci ścian i fundamentów. Możność spawania poszczególnych arkuszy folii pozwala na jednolite izolowanie dowolnie dużych powierzchni, a zupełna nieprzepuszczalność wilgoci powoduje, że jest to najbardziej wartościowy materiał w tym zastosowaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>