TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM

Stosując tworzywa sztuczne w przemyśle chemicznym wykorzystuje się przede wszystkim ich dobrą chemoodporność3. Tworzywo chemoodporne użyte jako materiał do budowy aparatury chemicznej winno z jed-

Wyprodukowano jednak pewne typy żywic sztucznych, które są stosowane jako substancje chemiczne czynne, Są to przeważnie żywice fenolowe lub winylowe, o budowie porowatej i wyraźnie zaznaczonym charakterze kwaśnym lub zasadowym. Posiadają one własność pochłaniania (adsorbcji) niektórych substancji w stanie, jonowym (anionów lub kationów) z bardzo rozcieńczonych roztworów wodnych. Substancje te, tzw. jonity służyły pierwotnie przede wszystkim do chemicznego odtwar- nej strony nie ulegać zmianom pod wpływem przebiegających reakcji chemicznych, z drugiej zaś materiał aparatury nie powinien wpływać na przebieg tych reakcji. Tworzywa sztuczne posiadają na ogół bardzo dobrą odporność chemiczną, przede wszystkim na działanie czynników o charakterze kwaśnym, ale w pewnych wypadkach również i zasadowym. Tańsze i nawet odporniejsze tworzywa krzemianowe (porcelana, kamion- ka, szkło) są trudne do formowania przy większych rozmiarach aparatów, poza tym są kruche i przez to zużywają się szybciej (pękają). Korzystne własności technologiczne, jak lekkość konstrukcji, łatwość budowy, zamocowania, łatwość dokonywania napraw pozwalają tworzywom sztucznym na współzawodniczenie ze stalami stopowymi, metalami kolorowymi i wyrobami emaliowanymi ze stali i żeliwa, od których są zresztą na ogół tańsze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>