TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE MECHANICZNYM

W przemyśle mechanicznym tworzywa sztuczne współzawodniczą z metalami, jako tworzywami dotychczas najczęściej stosowanymi, a więc ze stalą, żeliwem i metalami kolorowymi. Niższe własności mechaniczne w połączeniu z dość wysokimi cenami stawiają tworzywa sztuczne w tym wypadku w sytuacji pozornie niezbyt korzystnej. Jednak bliższe rozpoznanie zagadnienia pozwala stwierdzić, że pomimo wszystko, istnieją duże możliwości wykorzystania tworzyw sztucznych również i w tym przemyśle.

Przede wszystkim nie należy zapominać, że bardzo często w urządzeniach mechanicznych własności wytrzymałościowe tworzyw nie są w pełni wykorzystywane, np. wszędzie gdzie ze względów konstrukcyjnych trzeba dawać wymiary większe, niżby to z wyliczeń wynikało. Następnie nowsze, współczesne tworzywa sztuczne posiadają własności mechaniczne bardzo poprawione. I tak, warstwowe tworzywa poliestrowe, wzmacniane tkaninami z włókien szklanych osiągają wytrzymałości zbliżone do stali, a cały szereg tworzyw, jak niektóre estry celulozy, polichlorek winylu, poliamidy, odznaczają się dobrą udarnością. Inne, bardziej kruche tworzywa produkuje się w specjalnych odmianach o wzmocnionej udarności, można je również stosować jako tworzywa wzmacniane wypełniaczem włóknistym. Tworzywa sztuczne posiadają zresztą inne własności mechaniczne, które stawiają je wyżej od tworzyw metalowych. A mianowicie:

– Niski współczynnik tarcia, wielokrotnie niższy niż dla metali, powoduje zmniejszenie zużycia części maszyn z tworzyw sztucznych, ich większą trwałość. Smarowanie jest łatwiejsze, a w pewnych wypadkach staje się w ogóle zbędne.

– Wysoka zdolność amortyzacji drgań, 100-200 razy /większa niż dla stali, usuwa wibrację, hałasy i przedwczesne zniszczenie części maszyn na skutek zmęczenia materiału.

– Niski ciężar właściwy tworzyw sztucznych i wynikająca stąd mała bezwładność dają oszczędności na zużytkowanej energii i pozwalają na łatwe manipulowanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>