TYTAN – METAL LOTNICTWA I MARYNARKI

Kłopoty konstruktorów lotniczych zaczęły się właściwie dopiero po przekroczeniu szybkości ponaddźwiękowej. Stwierdzono bowiem, że przy szybkościach przekraczających 1600 km/godz występuje tak silne działar nie erozyjne deszczu lub pyłu zawartego w powietrzu, że normalnie stosowane powłoki ochronne są zdzierane w ciągu zaledwie kilku minut. Zaczęto szukać nowych materiałów o lepszej odporności niż dotychczas stosowane. Znaleziono je w postaci tytanu i jego stopów.

Czysty tytan jest plastycznym, białym o srebrzystym połysku metalem. Jego ciężar właściwy 4,51 g/cm3 jest prawie dwa razy mniejszy niż stali. Metal ten reaguje silnie z różnymi gazami. Jest on jedynym metalem, który pali się w atmosferze azotu, ale dopiero wtedy, gdy jest nagrzany do 800°C. W powietrzu nie utlenia się do 120 °C, lecz nagrzany do 600° spala się gwałtownie z silnym efektem cieplnym i świetlnym. Te zdolności wiązania azotu i tlenu zapewniły mu zastosowanie w technice wysokiej próżni.

Metal ten posiada znaczną odporność na korozyjne działanie szeregu odczynników chemicznych. Między innymi jest odporny na działanie kwasu azotowego, octowego, a częściowo i wody. królewskiej. Rewelacyjną własnością jego jest odporność na działanie wody morskiej. Pod tym względem jest lepszy od stali nierdzewnej i stopu Monela, nie ustępuje zaś platynie. Odznacza się również odpornością na erozję i korozję pary wodnej, co przy równoczesnym zachowaniu dobrych własności mecha-

Tucznych do 400° czyni celowym stosowanie go w parowych urządzeniach energetycznych. Tytan i jego stopy posiadają znaczną wytrzymałość na rozciąganie dochodzącą do 160 kG/cm2, a więc tego rzędu, co wysokogatunkowej stali stopowej. Wysoka wytrzymałość tytanu i jego stopów przy niskim ciężarze właściwym i znacznej odporności na erozję i korozję, zwłaszcza wody morskiej, kwalifikują go w pierwszym rzędzie do budowy samolotów, łodzi podwodnych, a także pewnych części okrętów.

Obecnie tytan i jego stopy są stosowane w lotnictwie nowoczesnym na części konstrukcji nośnej, pokrycie skrzydeł i kadłuba samolotów odrzutowych o znacznej szybkości. Stosowanie tego metalu w lotnictwie pozwala na zmniejszenie ciężaru własnego samolotu o około 675 kg.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>