WAŻNA CECHA POSTĘPU TECHNICZNEGO W ZAKRESIE TURBIN PAROWYCH CZ. II

W naszych krajowych warunkach pracy stajemy zasadniczo wobec tych samych problemów postępu technicznego. Zaczynając po wojnie z niczego, od zera, rozwijamy od podstaw własny przemysł turbinowy, poprzez budowę elementów wymiennych, układu łopatkowego i kół kierowniczych, poprzez budowę pierwszej naszej turbiny przemysłowej o mocy 2300 kW (rys. 27), stanowiącej jeszcze dziś największy silnik zaprojektowany i zbudowany całkowicie w kraju, do zespołów sieciowo-ciepło- wniczych 25 000 kW, z licencji radzieckiej, których wykonanie zrealizo wane po raz pierwszy w roku 1956 stanowi nowe jakże poważne osiągnięcie naszego młodego przemysłu turbinowego.

W planie 5-letnim czeka nas budowa zespołów 50 000 i 120 000 kW oraz budowa wielkich turbin okrętowych, przy jednoczesnym wzroście asortymentu turbin przemysłowych, przeciwprężnych i upustowych, do około 6000 kW. Już teraz podejmuje się studia nad budową turbiny o wysokich parametrach, z przegrzewem międzystopniowym, według konstrukcji własnej. Zadania te, niezmiernie ambitne, ale i konieczne z punktu widzenia naszej ekonomiki narodowej, wymagają olbrzymiej mobilizacji sił i środków.

Wąskim, bodajże najwęższym gardłem w zamierzonej produkcji turbin jest dzisiaj i pozostanie nim zapewne jeszcze na długo czynnik personalny – kadry. Na wszystkich szczeblach: inżyniera, technika, mistrza i rzemieślnika – specjalisty konieczne jest systematyczne szkolenie fachowców. Dotyczy to w równej mierze, a może i przede wszystkim naukowców. Istotnie bowiem wiedza i badania naukowe, a obok nich nie mniej ważne doświadczenie, torują drogę postępowi technicznemu. Im wyżej są realizowane moce jednostkowe oraz parametry czynnika pracującego, tym bardziej przenosi się punkt ciężkości opracowań koncepcyjnych na stronę badawczą. Instytutom naukowym przypada w związku z tym w udziale poważna rola pracy na rzecz postępu technicznego przez rozwiązywanie różnorodnych zagadnień naukowych, opisanych przykładowo w artykule.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>