WAŻNA CECHA POSTĘPU TECHNICZNEGO W ZAKRESIE TURBIN PAROWYCH

Rzecz jasna, że stosowanie coraz wyższych temperatur wymaga wciąż nowych, coraz doskonalszych i coraz to droższych materiałów konstrukcyjnych. Dążność do podwyższania sprawności termicznej obiegu połączona jest zatem z poważnym wzrostem kosztu budowy turbiny i stawia nowe i trudne zadania zarówno metalurgii stali jak i konstrukcji.

Trzecią z kolei, ważną cechą postępu technicznego w dziedzinie turbin parowych jest dążność do powiększania mocy jednostkowej w celu uczynienia zadość z jednej strony rosnącemu zapotrzebowaniu energii elektrycznej, z drugiej zaś w celu zmniejszenia kosztów zakładowych na jednostkę mocy zainstalowanej.

Jednakże nie moc sama jest wykładnikiem postępu. Zespół o mocy 208 000 kW zbudowano przecież już na kilka lat przed wojną. Tendencją współczesnej techniki turbinowej jest budowa zespołów o normalnej liczbie obrotów 3000/min umożliwiających sprzęgnięcie z dwubiegunowym turbogeneratorem. Ze wzrostem liczby obrotów maleją bowiem wymiary turbiny, jej ciężar i koszt wykonania, a zarazem rośnie sprawność, zwłaszcza przy wyższych ciśnieniach dolotowych pary, oraz niezawodność ruchu wynikająca ze zmniejszonych wymiarów i odkształceń termicznych. Budowę zespołów dużej mocy ułatwia poważny postęp techniczny osiągnięty w metodach chłodzenia uzwojeń generatorów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>