WŁASNOŚCI CIEPLNE TWORZYW SZTUCZNYCH CZ. II

Pod jednym względem tworzywa sztuczne różnią się zasadniczo od pozostałych tworzyw topli- wych. Metale, z małymi wyjątkami, miękną i topią się w temperaturach wysokich (rys. 5), podobnie zachowuje się szkło. Natomiast zakres mięknienia tworzyw sztucznych leży w temperaturach niskich, od 80°C do 200°C, a zakres ich przerobu w stanie płynnym w temperaturach od 150°C do 300°C, przy czym temperatury topnienia powyżej 200°C osiągają tylko bardzo nieliczne tworzywa.

O ile zatem obróbka plastyczna metali odbywa się w trudniejszych do osiągnięcia temperaturach wysokich, to tworzywa sztuczne są przerabiane w temperaturach stosunkowo niskich na urządzeniach prostszych i łatwiejszych do skonstruowania. Koszty ich formowania są również o wiele niższe.

Z drugiej jednak strony niskie temperatury mięknięcia albo rozkładu nie pozwalają oczywiście stosować tworzyw sztucznych w temperaturach wyższych. Graniczne temperatury ich użytkowości wahają się od 50°C do 150°C.

Tworzywa sztuczne różnią się bardzo wybitnie od wszystkich innych tworzyw pod względem rozszerzalności cieplnej, która jest 5-10 razy większa. Zmiana wymiarów przedmiotów z tworzyw sztucznych w miarę wzrostu temperatury jest więc duża, co trzeba brać pod uwagę przy ich stosowaniu.

Wreszcie tworzywa sztuczne bardzo źle przewodzą ciepło, gorzej nawet niż drewno. Pod tym względem różnią się bardzo od tworzyw metalowych, które są dobrymi przewodnikami ciepła, podczas gdy tworzywa sztuczne – izolatorami. Stosunek ich współczynników przewodnictwa cieplnego wynosi 1 : 1000. Nie można zatem stosować tworzyw sztucznych nigdzie tam, gdzie zachodzi wymiana ciepła (ogrzewanie, chłodzenie). Natomiast służyć mogą jako materiał izolacyjny, ale tylko w niskich temperaturach (izolacja cieplna w urządzeniach chłodniczych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>