WŁASNOŚCI ELEKTRYCZNE TWORZYW SZTUCZNYCH

Tworzywa sztuczne nie przewodzą na ogól prądu elektrycznego, są w przeciwieństwie do metali izolatorami elektrycznymi. Pod tym względem nie mają one zbyt wielu współzawodników między tworzywami, ponieważ tworzywa organiczne naturalne (z wyjątkiem żywic naturalnych) łatwo nasycają się wilgocią i w stanie wilgotnym tracą .swe własności elektroizola- cyjne {drewno, skóra). Natomiast dobrymi izolatorami są tworzywa krzemianowe zarówno sztuczne {porcelana, kamionka, szkło, kwarc topiony), jak i naturalne (mika, azbest).

Własności elekbroizolacyjne tworzyw sztucznych są na ogół wysokie, choć wahają się w dużych granicach. Tak n.p. wytrzymałość na przebicie dla większości tworzyw wynosi 10-50 kV/mm, a więc tyle co nip. dla szkła lub porcelany (rys.. 7).

Niektóre jednak tworzywa, jak polietylen lub polistyren posiadają wytrzymałość większą, do 70 kV/mm, a zatem w granicach wartości dla jednego z najlepszych izolatorów – miki. Podobnie przedstawia się porównanie innych wielkości charakteryzujących własności elektroizolacyjne tworzyw, jak stała dielektryczna, oporność właściwa, stratność dielektryczna itd.

Własności dielektryczne tworzyw sztucznych mogą być wielokrotnie wzmocnione, jeżeli zamiast tworzyw pełnych stosuje się tworzywa spienione, Uzyskuje się wówczas tworzywo najbardziej zbliżone do idealnego dielektryku, jakim jest próżnia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>