WPŁYW EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ NA POWIERZCHNIĘ

Ze znanych nam prac angielskich wymienić należy opracowanie Sta- thama oraz 0’Donnahna, oparte na długoletnich obserwacjach. Badacze ci doszli do wniosku, że czas działania wpływów eksploatacji zależy od miejscowych warunków, nie przekracza jednak 15 lat. Określają oni także wielkość maksymalnego obniżenia terenu oraz kątów wpływu dla warunków angielskich.

Zagadnienie wpływu eksploatacji podziemnej na powierzchnię ma również ogromne znaczenie w Polsce, zwłaszcza ze względu na olbrzymie zasoby węgla w filarach ochronnych Górnego i Dolnego Śląska. Dlatego i u nas szereg naukowców, a także inżynierów-praktyków, poświęca się temu zagadnieniu. Spośród nich wymienimy następujących: W. Budryk, E. Blitek, T. Klenczar, St. Knothe, T. Kochmański, Z. Kowalczyk, B. Krupiński (z punktu widzenia ekonomiki), J. Litwiniszyn, Z. Ochab, E. Roma- nowicz, A. Salustowicz. Dla rozwiązania zagadnienia wpływu eksploatacji podziemnej na powierzchnię należy określić następujące wielkości:

– największe obniżenie terenu,

– największe nachylenie terenu,

– najmniejszy promień krzywizny terenu,

– największe poziome odkształcenie właściwe {tzn. odkształcenia przypadające na 1 m długości terenu). Dla określenia tych wielkości konieczna jest dokładna znajomość kształtu linii profilu niecki osiadania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>