WYBUDOWANIE SIŁOWNI WODNEJ

Jeden m3 wody, spadającej w ciągu sekundy z wysokości jednego metra, posiada zdolność do uzyskania mocy ponad 10 KM. Wybudowanie siłowni wodnej o określonej mocy zależne jest zatem od możliwego do produkcja w elektrowniach wodnych zasoby wodne niewykorzystane produkcja w elektrowniach cieplnych osiągnięcia spadu i przepływu wody. Dla uzyskania spadu koncentruje się w jednym miejscu istniejący spadek rzeki (lub jej odcinka) przez spiętrzenie wody przy pomocy zapory przegradzającej koryto, a często również i dolinę rzeki (rys. 14), Spiętrzona woda powyżej zapory wypełnia koryto oraz dolinę aż do tak zwanego końca cofki spiętrzania, tj. miejsca, w którym przepływ wody odbywa się już normalnie. W ten sposób powstaje zbiornik wody, którego pojemność zależna jest od wysokości spiętrzenia, od powierzchni zalewu i od średniej jego głębokości. Zbiornik taki ma ważne znaczenie dla gospodarki wodnej. Jak wiadomo, zapotrzebowanie na energię nie jest równomiernie rozłożone w czasie. W okresie zimowym zużycie jest większe, w lecie zaś mniejsze: w ciągu doby istnieją wahania w zużyciu energii, skutkiem czego powstają tzw. szczyty zapotrzebowania w godzinach wieczornych lub rannych. Pokrywanie szczytów dla energetyki cieplnej jest związane z dużymi trudnościami i kosztami, gdyż siłownie cieplne muszą trzymać w pogotowiu dodatkowe jednostki energetyczne, które włącza się do pracy na kilka zaledwie godzin w ciągu doby. Zwiększa to oczywiście koszty inwestycyjne i eksploatacyjne siłowni cieplnej. Natomiast w siłowniach wodnych zbiornik odgrywa rolę akumulatora energii, w okresie braku zapotrzebowania magazynuje dopływającą wodę po to, aby w okresie zwiększonego zapotrzebowania prze- 20 Podstawowe problemy wspóicz. techniki puszczać przez turbiny w stosunkowo krótkim czasie większe ilości wody, niż wynosi sekundowy dopływ wody do zbiornika. Włączenie turbiny do pracy odbywa się w ciągu kilku sekund.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>