WYKONANIE KONSTRUKCJI Z KAMIENIA

Dalsza obniżka cen na materiały kamienne będzie możliwa po wprowadzeniu lepszej mechanizacji urobku kamiennego oraz unowocześnienia traków i kombajnów. Na Krajowej Naradzie Budownictwa w Warszawie w 1956 r. wskazano na kamień jako na materiał konstrukcyjny nie należycie wykorzystany w naszym budownictwie. Zastosowanie kamienia w konstrukcjach sprężonych jest pierwszą śmiałą próbą realizacji tego zalecenia.

Reasumując należy stwierdzić, że przy omówionej technologii obróbki kamienia oraz po zrealizowaniu znormalizowanej produkcji kamień z powodzeniem może konkurować z żelbetem w niektórych konstrukcjach wstępnie sprężonych.

Poza porównaniem kosztów w złotówkach, zastosowanie kamienia w konstrukcjach daje, jak już wspomnieliśmy, oszczędności materiałów deficytowych takich, jak drewno i cement, niezbędnych przy produkcji betonu. W naszej gospodarce socjalistycznej czynnik ten ma swoisty aspekt ekonomiczny trudny cyfrowo do uchwycenia. Oszczędności te można ująć wskaźnikami, jeśli założymy, że 1 m:i betonu w konstrukcjach sprężonych zużywa przeciętnie 400 kg cementu oraz 0,05 m3 drewna. Wykonanie konstrukcji z kamienia, w porównaniu z analogiczną konstrukcją z prefabrykatów betonowych, daje również oszczędności na czasie, niezbędnym na dojrzewanie betonu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>