WYPRAWA NA MARSA CZ. II

Pierwszy etap prac ekspedycyjnych będzie polegał na transporcie z powierzchni Ziemi wszelkich urządzeń, z których zostanie zmontowanych 10 pojazdów kosmicznych na sztucznym satelicie, oraz dostarczeniu tam paliwa niezbędnego do odbycia lotu na Marsa i z powrotem.

Po wypaleniu paliwa rakieta pierwszego stopnia spadnie na Ziemię w odległości około 304 km od miejsca startu: rakieta drugiego stopnia spadnie w odległości około 1450 km od miejsca startu. Będą one zabezpieczone od rozbicia się i będą mogły być użyte wielokrotnie. Rakiety trzeciego stopnia będą zaopatrzone w skrzydła przeznaczone do lotu powrotnego na Ziemię. Mimo wielkich prędkości, z jakimi będą się poruszać na orbicie wyjścia, wobec nadzwyczajnego rozrzedzenia powietrza w najwyższych jego warstwach i bardzo powolnemu wchodzeniu do warstw gęstych, umożliwią one lot ślizgowy na długości 22 000 km.

Takich rakiet transportowych projekt przewiduje 46, przy czym lotów transportowych ma być 950, czas transportowania ładunków i urządzeń z powierzchni Ziemi na orbitę wyjściową około 8 miesięcy. Ponieważ na jeden lot rakieta transportowa zużywa 5583 ton paliwa, cała operacja pochłonie 5 320 000 ton paliwa (są to 443 tankowce po 12 000 ton każdy). Jako paliwo projekt przewiduje – hydrazynę {N2H2), a jako utleniacz – kwas azotowy (HNO:j) – obie substancje są ciekle. Oszacowane są również koszty paliwa dla dokonania operacji transportu na orbitę wyjścia – mają one wynosić około 500 milionów dolarów, podczas gdy koszty paliwa na dokonanie podróży z orbity wyjścia na Marsa i z powrotem mają wynosić około 35 milionów dolarów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>