ZAGADNIENIE BUDOWNICTWA NA GÓRNYM SLĄSKU CZ. II

Stanęliśmy więc wobec bardzo poważnego problemu jak pogodzić sprzeczne w tym wypadku interesy górnictwa i budownictwa. Nauka musi zagadnienie to rozwiązać. Jeżeli chodzi o naukę górniczą, to pod tym względem nie okazaliśmy się zaskoczeni, gdyż do prac nad sposobami eksploatacji pod wartościowymi obiektami przystąpiliśmy przed kilku laty, kiedy zagadnienie to nie było jeszcze tak palące, jak obecnie. Prace nasze zostały uwieńczone powodzeniem i dziś potrafimy już przewidzieć skutki, jakie wywrzeć może na powierzchni eksploatacja górnicza.

Na podstawie naszych obliczeń przystąpiliśmy do eksperymentu wybierania węgla pod wartościowymi obiektami na niebywałą dotychczas w świecie skalę. Dziś już wydobywamy z terenów zabudowanych ponad dwa miliony węgla rocznie. Z każdym rokiem produkcja ta będzie wzrastała i przypuszczalnie dojdzie w ciągu kilku lat do 10 milionów ton rocznie. Jednocześnie będziemy musieli sięgać do zasobów położonych mniej korzystnie ze względu na zabezpieczenie budowli, aniżeli to czynimy obecnie, a wobec tego budowle te mogą być narażone na poważniejsze uszkodzenia.

Przystąpiliśmy już do wybierania pod miastem Bytom, gdzie warunki są o tyle korzystne, że pokłady węgla zalegają na bardzo dużej głębokości. Bardzo poważnie należy liczyć się z tym, że już w najbliższych latach będziemy wybierali pod Katowicami i innymi miastami, gdzie węgiel zalega na mniejszej głębokości i gdzie odkształcenia na powierzchni będą znacznie większe. O ile eksploatacja pod Bytomiem nie powinna pociągnąć za sobą poważniejszych szkód w domach nawet bez dodatkowego ich zabezpieczenia, o tyle dla uniknięcia uszkodzeń na terenie Katowic i innych miast konieczne będzie dodatkowe wzmocnienie istniejących budowli, z chwilą przystąpienia do eksploatacji górniczej pod nimi. Liczyć się poza tym należy z okolicznością, że takie dodatkowe zabezpieczenia będą musiały być przeprowadzone na wyjątkowo dużą skalę i obejmować rocznie sto lub nawet dwieście hektarów powierzchni miast.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>