ZAGADNIENIE BUDOWNICTWA NA GÓRNYM SLĄSKU

Zagłębia węglowe są bez wyjątku terenami, na których powstaje wielki przemysł wymagający dla swego istnienia i rozwoju dużych ilości węgla. Buduje się tu w pierwszym rzędzie: koksownie, huty, wielkie zakłady chemiczne i elektrownie.

Jeśli chodzi o Górny Śląsk to jest on pod tym względem szczególnie uprzywilejowany, gdyż na jego terenie oprócz węgla kamiennego występują nasze najbogatsze złoża rud cynkowo-ołowianych. W dawniejszych zaś latach eksploatowane były poza tym rudy żelazne. Nic też dziwnego, że już przynajmniej od stukilkudziesięciu lat Górny Śląsk stal się najbardziej uprzemysłowioną i najgęściej zaludnioną dzielnicą na ziemiach polskich. Powstało tu dużo miast i osiedli, których granice niemal że stykają się ze sobą, tworząc jak gdyby jedno wielkie miasto.

W dawnych latach eksploatacja górnicza prowadzona była pod terenami niezabudowanymi, z biegiem jednak czasu zasoby na tych terenach w dużej mierze wyczerpały się, co zmusiło kopalnie do pójścia z eksploatacją początkowo pod mniejsze osiedla, a następnie w coraz to szybszym tempie pod miasta i zakłady przemysłowe. Szczególnie duży rozwój eksploatacji pod obiektami zarysował się w ostatnich latach, przy czym sprawa ta staje się z każdym rokiem coraz bardziej paląca w związku z ogromnym rozwojem naszego górnictwa węglowego. Kopalnie stoją obecnie wobec alternatywy: albo zmniejszyć swoją produkcję i wejść w okres likwidacji, albo pójść z eksploatacją pod duże miasta, zakłady przemysłowe i inne wartościowe obiekty, nie licząc się z ich uszkodzeniem lub nawet zniszczeniem. Sprawa ta dojrzewała na naszym terenie od dawna i już przed wojną wysuwane były koncepcje przeniesienia całych miast (dotyczyło to w pierwszym rzędzie miasta Bytom) w celu udostępnienia eksploatacji górniczej zasobów liczących miliardy ton węgla i wiele milionów ton rudy.

W celu ułatwienia eksploatacji górniczej istnieje obecnie tendencja niedopuszczania do rozbudowy miast i zakładów przemysłowych na terenach górniczych. Koncepcji takiej nie da się utrzymać w całej pełni na Górnym Śląsku, gdzie istnieje dużo zakładów przemysłowych wymagających rozbudowy i gdzie trudno obecnie znaleźć tereny nie zagrożone przeniesienie zaś miast i zakładów poza tereny górnicze byłoby zbyt kosztowne. Należy raczej liczyć się z tym, że nie da się uniknąć pewnej koniecznej, ograniczonej wprawdzie, ale i tak bardzo poważnej rozbudowy miast i zakładów przemysłowych na terenach górniczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>