ZASTOSOWANIA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH W PRZEMYŚLE CZ. II

Niezbyt wysokie własności mechaniczne tworzyw sztucznych mało przeszkadzają do zastosowań konstrukcyjnych w elektrotechnice, ponieważ rzadko spotyka się tu z koniecznością przenoszenia dużych sił. Trudność może sprawiać jedynie niezbyt wysoka udarność niektórych z nich.

Niepowodzeniom zapobiega stosowanie specjalnych odmian tworzyw sztucznych o udarności wzmocnionej przez kopolimeryzację lub przez stosowanie napełniaczy włóknistych.

Więcej kłopotu sprawia niemożność stosowania tworzyw sztucznych w temperaturach podwyższonych. I one zresztą nie występują zbyt często w elektrotechnice. Dotychczas jednak brak było, np. tworzywa izolacyjnego odpornego na wysokie temperatury, które mogłoby być użyte do izolacji przewodów w uzwojeniach elektrycznych. Zmuszało to do budowy motorów elektrycznych o stosunkowo dużych rozmiarach, aby uniknąć przegrzania izolacji. Obecnie można w tym wypadku stosować izolacje silikonowe, pozwalające na przegrzanie do temperatury 200°C. Umożliwia to uzyskanie dwu- a nawet trzykrotnej mocy z tej samej masy silnika.

W pewnych wypadkach wykorzystuje się w elektrotechnice również dobrą chemoodporność tworzyw sztucznych, np. do budowy skrzynek do akumulatorów i baterii, aparatów do elektrolizy. Na koniec trzeba dodać, że najcenniejsze izolatory naturalne (mika, azbest) należą w większości krajów do surowców importowanych, drogich i trudno dostępnych, podczas gdy tworzywa sztuczne mogą być produkowane w praktycznie dowolnych ilościach z surowców krajowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>