ZASTOSOWANIE IZOTOPÓW JAKO ŹRÓDEŁ PROMIENIOWANIA

Dziedziny zastosowań sztucznych izotopów promieniotwórczych w przemyśle można podzielić na dwie zasadnicze grupy. W jednej z nich radioizotopy wykorzystywane są jako źródła promieniowania, w drugiej stosowane są jako tzw. atomy znaczone do śledzenia różnych procesów chemicznych i fizycznych.

Zastosowanie izotopów w pierwszej z wymienionych dziedzin opiera się na zjawisku osłabienia promieniowania przez materię. Osłabienie to dla promieniowania monoenergetycznego można wyrazić matematycznie w formie zależności

Liriiowy współczynnik osłabienia promieni y zależy od rodzaju i gęstości materii oraz od energii promieniowania, W zakresie energii promieni y emitowanych przez radioizotopy współczynnik ten maleje ze wzrostem energii (rys. 7). Również i cząstki fi przechodząc przez materię ulegają spowolnieniu. Osłabienie promieni fi jest również zależne od grubości, gęstości i rodzaju osłabiającej materii, jak również i od energii promieniowania. Przejdźmy teraz do omówienia kilku typowych możliwości zastosowania izotopów promieniotwórczych jako źródeł promieniowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>