ZŁOŻA POLSKICH WAPIENI

Złoża polskich wapieni mają bardzo różnorodną strukturą i niejednakowe własności technologiczne. Do naszych celów, z uwagi na wytrzymałość i wymagania techniczne, mogą być brane pod uwagą wapienie z jury krakowsko-wieluńskiej oraz z obszarów kieleckich przylegających do Gór Świętokrzyskich. Przy czym muszą być równocześnie brane pod uwagę względy ekonomiczne. Mamy również pewne złoża wapieni na Dolnym Śląsku i w Lubelszczyźnie: te ostatnie nie zostały jeszcze należycie zbadane ani wykorzystane. Najciekawsze z wapieni kieleckich znajdują się w okręgu Pińczowa. Są to skały osadowe o dużej zawartości węglanu wapnia, pochodzące z formacji trzeciorzędowej. Górną warstwę od 3 do 12 m stanowi bezwartościowa zwietrzelina i nadkład – poniżej zalegają grube ławy wapienia zoogenicznego, tworzące użyteczne warstwy 12 – 15 m o doskonałej bloczności, ale mało jednorodne. Trzecią warstwę o grubości około 4 m stanowi drobnoziarnisty, jednorodny materiał o wytrzymałości nieco niższej. Odmiany drobno i średnioziarniste są bardziej na mróz odporne. Wapienie pińczowskie dają się w pierwszym okresie po wydobyciu ciosać siekierą i piłować piłami jak drzewo. Ta łatwość obróbki i wzrastająca twardość pod wpływem działania powietrza zyskała im wielką popularność. Stare ciosy wapienia pińczowskiego osiągają wytrzymałość 400 kG/cm2. Twardnienie i patyna zewnętrzna, chroniąca od wpływów atmosfery, pochodzi od cząstek węglanu wapnia (CaCOg) rozpuszczonych w wodzie, które cementują wapień w miarę wysychania. Możliwość zastosowania tego wapienia, mimo niskiej wytrzymałości, wynika z kilku przyczyn. Jest to dobrze zapowiadające się wyrobisko o bardzo obfitych zasobach, posiadające wszelkie dane, aby się stać masowym i tanim kamieniem w Polsce. Badania francuskie z niskowytrzymałymi wapieniami zastosowanymi do konstrukcji sprężonych zachęcają do dalszych badań. Stosowanie wapieni pińczowskich datuje się od bardzo dawna. Legenda głosi, że przy budowie Koloseum w Rzymie użyto elementów rzeźbionych z wapieni pińczowskich. Największą popularność w Polsce zdobył ten wapień jako znakomity materiał rzeźbiarski.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>