ZNACZENIE WODY JAKO SUROWCA

Skomplikowane formy współżycia społeczeństw w dobie obecnej stawiają przed gospodarką wodną zadania dużo trudniejsze do zrealizowania, niż to mogło mieć miejsce w niedawnej przeszłości. Postęp techniczny i ekonomiczny ostatnich paru dziesięcioleci charakteryzuje się niezwykle szybkim wzrostem przemysłu ciężkiego i lekkiego przy rozszerzeniu gałęzi produkcji wodochłonnych. Rosną potrzeby żywnościowe ludności w wyniku jej przyrostu oraz większej konsumpcji na jednego mieszkańca, co siłą rzeczy dyktuje konieczność rozwoju produkcji rolnej i hodowlanej. Wzrasta produkcja energii elektrycznej, której zużycie roczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest niejednokrotnie wskaźnikiem rozwoju gospodarczego państwa. Obserwuje się intensywne poszukiwanie nowych źródeł energii. Zjawia się energia atomowa. Rozwijają się i coraz sprawniej działają nowoczesne środki transportowe, stanowiące konkurencję dla żeglugi.

W rezultacie znaczenie wody, jako surowca, jako czynnika biologicznego jest dominujące w porównaniu do tych efektów wykorzystania wody, które mogą być zastąpione innymi środkami, jak np. żeglugę – drogami kolejowymi i samochodowymi. Dlatego w planie wykorzystania zasobów wodnych czołowe miejsca zajmują: zaspokojenie potrzeb miast i osiedli, rolnictwa i przemysłu, tych tzw. konsumentów wody, której żadną namiastką zastąpić nie można. Niemniej jednak ze względu na wielkie korzyści, jakie daje energetyka wodna przez swe stałe niezniszczalne zasoby energetyczne, odnawiające się w cyklu krążenia wody w przyrodzie, należy w pełni wykorzystać istniejące w każdym kraju możliwości, tym bardziej w Polsce, gdzie możliwości są mniejsze od potrzeb. Natomiast użeglowienie rzek należy zapewnić w oparciu o uzasadnione ekonomiczne potrzeby przewozowe na drogach wodnych w powiązaniu z ogólnymi zagadnieniami transportowymi w kraju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>